Vật dùng để giữ bánh xe lại

 • Vòng đệm bánh xe cao su

  Vòng đệm bánh xe cao su

  Bộ phận chặn bánh xe bằng cao su đặc, bền này giúp xe không bị lăn trong quá trình bảo dưỡng hoặc cất giữ.Bộ phận chặn bánh xe nhẹ có kết cấu phù hợp với mọi thời tiết để có hiệu suất đáng tin cậy trong mọi điều kiện khí hậu và một tay nắm đúc để dễ dàng định vị.Với bề mặt chống trượt cho lực kéo vượt trội, miếng đệm bánh xe bằng cao su đặc này là một vật dụng an toàn thiết yếu để sửa chữa hoặc cất giữ xe.

 • Bánh xe cao su màu vàng lớn cho xe tải

  Bánh xe cao su màu vàng lớn cho xe tải

  Bộ phận chặn bánh xe bằng cao su đặc, bền này giúp xe không bị lăn trong quá trình bảo dưỡng hoặc cất giữ.Bộ phận chặn bánh xe nhẹ có kết cấu phù hợp với mọi thời tiết để có hiệu suất đáng tin cậy trong mọi điều kiện khí hậu và một tay nắm đúc để dễ dàng định vị.Với bề mặt chống trượt cho lực kéo vượt trội, miếng đệm bánh xe bằng cao su đặc này là một vật dụng an toàn thiết yếu để sửa chữa hoặc cất giữ xe.

 • Chock bánh xe cao su có tay cầm

  Chock bánh xe cao su có tay cầm

  Bộ phận chặn bánh xe bằng cao su đặc, bền này giúp xe không bị lăn trong quá trình bảo dưỡng hoặc cất giữ.Bộ phận chặn bánh xe nhẹ có kết cấu phù hợp với mọi thời tiết để có hiệu suất đáng tin cậy trong mọi điều kiện khí hậu và một tay nắm đúc để dễ dàng định vị.Với bề mặt chống trượt cho lực kéo vượt trội, miếng đệm bánh xe bằng cao su đặc này là một vật dụng an toàn thiết yếu để sửa chữa hoặc cất giữ xe.

 • Chock bánh xe cao su nhỏ

  Chock bánh xe cao su nhỏ

  Bộ phận chặn bánh xe bằng cao su đặc, bền này giúp xe không bị lăn trong quá trình bảo dưỡng hoặc cất giữ.Bộ phận chặn bánh xe nhẹ có kết cấu phù hợp với mọi thời tiết để có hiệu suất đáng tin cậy trong mọi điều kiện khí hậu và một tay nắm đúc để dễ dàng định vị.Với bề mặt chống trượt cho lực kéo vượt trội, miếng đệm bánh xe bằng cao su đặc này là một vật dụng an toàn thiết yếu để sửa chữa hoặc cất giữ xe.