व्हील चक

 • रबर व्हील चक

  रबर व्हील चक

  यो टिकाउ, ठोस रबर व्हील चकले मर्मत वा भण्डारणको समयमा गाडीहरूलाई रोलिङबाट रोक्छ।हल्का तौलको व्हील चकले कुनै पनि मौसममा भरपर्दो कार्यसम्पादनको लागि सबै मौसम निर्माण र सजिलो स्थितिको लागि मोल्डेड ग्र्याब ह्यान्डलको सुविधा दिन्छ।उत्कृष्ट कर्षणको लागि ननस्लिप सतहको साथ, यो ठोस रबर व्हील चक सवारी साधन मर्मत वा भण्डारणको लागि आवश्यक सुरक्षा वस्तु हो।

 • ट्रकको लागि ठूलो पहेंलो रबर व्हील चक

  ट्रकको लागि ठूलो पहेंलो रबर व्हील चक

  यो टिकाउ, ठोस रबर व्हील चकले मर्मत वा भण्डारणको समयमा गाडीहरूलाई रोलिङबाट रोक्छ।हल्का तौलको व्हील चकले कुनै पनि मौसममा भरपर्दो कार्यसम्पादनको लागि सबै मौसम निर्माण र सजिलो स्थितिको लागि मोल्डेड ग्र्याब ह्यान्डलको सुविधा दिन्छ।उत्कृष्ट कर्षणको लागि ननस्लिप सतहको साथ, यो ठोस रबर व्हील चक सवारी साधन मर्मत वा भण्डारणको लागि आवश्यक सुरक्षा वस्तु हो।

 • ह्यान्डलको साथ रबर व्हील चक

  ह्यान्डलको साथ रबर व्हील चक

  यो टिकाउ, ठोस रबर व्हील चकले मर्मत वा भण्डारणको समयमा गाडीहरूलाई रोलिङबाट रोक्छ।हल्का तौलको व्हील चकले कुनै पनि मौसममा भरपर्दो कार्यसम्पादनको लागि सबै मौसम निर्माण र सजिलो स्थितिको लागि मोल्डेड ग्र्याब ह्यान्डलको सुविधा दिन्छ।उत्कृष्ट कर्षणको लागि ननस्लिप सतहको साथ, यो ठोस रबर व्हील चक सवारी साधन मर्मत वा भण्डारणको लागि आवश्यक सुरक्षा वस्तु हो।

 • सानो रबर व्हील चक

  सानो रबर व्हील चक

  यो टिकाउ, ठोस रबर व्हील चकले मर्मत वा भण्डारणको समयमा गाडीहरूलाई रोलिङबाट रोक्छ।हल्का तौलको व्हील चकले कुनै पनि मौसममा भरपर्दो कार्यसम्पादनको लागि सबै मौसम निर्माण र सजिलो स्थितिको लागि मोल्डेड ग्र्याब ह्यान्डलको सुविधा दिन्छ।उत्कृष्ट कर्षणको लागि ननस्लिप सतहको साथ, यो ठोस रबर व्हील चक सवारी साधन मर्मत वा भण्डारणको लागि आवश्यक सुरक्षा वस्तु हो।