Awtoulag ýoly, maýyplar üçin oturgyç bosagasy

Gysga düşündiriş:

Ölçegleri: 39,4 L ”x20 ″ W x 2 ″ H.
Agramy: 11,6 kg
Material: rezin
Ulanylan: içerde we daşarda


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Beýleki zatlar:

Model belgisi

Uzynlyk

Ini

Boý

Birligiň agramy

Material

Potensial

Reňk

TRD01

1000mm

160mm

20mm

1.9kg

Kauçuk

5000kg

Gara

TRD02

1000mm

300mm

30mm

6.2kg

Kauçuk

5000kg

Gara

TRD03

1000mm

400mm

40mm

8.1kg

Kauçuk

5000kg

Gara

TRD04

1000mm

500mm

50mm

11,6 kg

Kauçuk

5000kg

Gara

TRD05

1000mm

600mm

60mm

16.3kg

Kauçuk

5000kg

Gara

TRD06

1000mm

700mm

70mm

20.9kg

Kauçuk

5000kg

Gara

Aýratynlyklary:

* 10 Gradientde 1
* Gurmak hökman däl
* 100% gaýtadan işlenen kauçukdan öndürildi
* Kuwwaty 500 kg çenli
* Islendik geçiş üçin Perfect üçin amatly
* Içerde we daşarda ulanmak
elde we elektrikli maýyplar üçin oturgyç / hereketli skuter, meselem, bag düşelgesi, münmek üçin giriş, gazon elektrik gurallary we esbaplar, ammarlar, garaage, ulag ýoly ýa-da islendik kiçi gapylar

Jikme-jiklikler:

* 100% gaýtadan işlenen kauçukdan (35% çig rezin).Kauçuk mazmuny hiliň açarydyr
35% çig rezin mazmuny rampany gaty gowy öndürijilige, ajaýyp görnüşe getirip biler.Ajaýyp gara we ýalpyldawuk
* Rubberakymsyz rezin ysy bolmasa.Göni jaýyň içinde ulanyp bolýar


  • Öňki:
  • Indiki: