எஃகு பார்க்கிங் தடை

 • ஸ்டீல் பார்க்கிங் தடை-PLE தொடர்
 • ஸ்டீல் பார்க்கிங் தடை-PLD தொடர்

  ஸ்டீல் பார்க்கிங் தடை-PLD தொடர்

  இந்த தொடர் பார்க்கிங் பாதுகாப்பிற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் தரையில் உறுதியாக நிறுவப்படலாம்.மஞ்சள் மற்றும் கருப்பு பார்வை வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் ஒளியை பிரதிபலிக்கிறது, இரவில் பாதுகாப்பாக இருக்க ஓட்டுநர் நினைவூட்டுகிறது.

 • ஸ்டீல் பார்க்கிங் தடை-பிஎல்சி தொடர்

  ஸ்டீல் பார்க்கிங் தடை-பிஎல்சி தொடர்

  இது ஒரு ஹெவி டியூட்டி பார்க்கிங் தடையாக உள்ளது.கிடங்குகள், மருத்துவமனைகள், வாகன நிறுத்துமிடங்கள் அல்லது போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடு தேவைப்படும் வேறு எந்தச் சூழ்நிலையிலும் இந்த உலோகப் பொல்லார்டுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

 • ஸ்டீல் பார்க்கிங் தடை-PLB தொடர்

  ஸ்டீல் பார்க்கிங் தடை-PLB தொடர்

  இது ஒரு ஹெவி டியூட்டி பார்க்கிங் தடையாக மடிப்பு கார் பார்க் பொல்லார்ட் வாகன பாதுகாப்பு டிரைவ்வே 3 சாவிகளுடன் மடிக்கக்கூடிய இடுகை.தெரியாத வாகனங்களில் இருந்து உங்கள் பார்க்கிங்கைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க இது ஒரு சிறந்த பூட்டக்கூடிய தடையாகும். கிடங்குகள், மருத்துவமனைகள், வாகன நிறுத்துமிடங்கள் அல்லது போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடு தேவைப்படும் வேறு எந்தச் சூழ்நிலையிலும் இந்த உலோகப் பொல்லார்டுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.