مانع پارکینگ فولادی

 • Steel Parking Barrier-PLE Series
 • Steel Parking Barrier-PLD Series

  سد پارکینگ فولادی سری PLD

  این سری برای ایمنی پارکینگ استفاده می شود و می توان آن را محکم روی زمین نصب کرد. زرد و سیاه باعث تفاوت بصری و انعکاس نور می شود و به راننده یادآوری می کند که در شب ایمن باشد.

 • Steel Parking Barrier-PLC Series

  سد پارکینگ فولادی سری PLC

  این یک مانع پارکینگ سنگین است. این بولاردهای فلزی را می توان در موقعیت هایی مانند انبارها، بیمارستان ها، پارکینگ ها و یا هر موقعیت دیگری که نیاز به کنترل ترافیک باشد استفاده کرد.

 • Steel Parking Barrier-PLB Series

  سد پارکینگ فولادی سری PLB

  این یک مانع پارکینگ تاشو تاشو پارکینگ خودرو است که دارای 3 کلید است. این یک مانع قابل قفل ایده آل برای ایمن نگه داشتن پارکینگ شما از وسایل نقلیه ناشناس است. این ستون های فلزی را می توان در موقعیت هایی مانند انبارها، بیمارستان ها، پارکینگ ها یا هر موقعیت دیگری که کنترل ترافیک مورد نیاز است استفاده کرد.